Scenariusze wdrożenia Power BI.

Power BI jako zestaw narzędzi do analityki biznesowej jest bardzo elastyczny i znajduje zastosowanie w firmach o różnej wielkości. Można zatem wyodrębnić kilka scenariuszy wdrożenia Power BI w zależności od wielkości grupy osób w firmie tworzących i konsumujących raporty.

Raportowanie Power BI na własne potrzeby

Jeden użytkownik Power BI

W tym scenariuszu jest tylko jeden użytkownik, i takie wdrożenie Power BI ten można zrealizować nawet bez konieczności zakupu licencji Power BI, wykorzystując darmowy Power BI Desktop. Nie jest to jednak rozwiązanie do końca wygodne, o czym poniżej.

Power BI Desktop, czyli program, w którym tworzymy raporty Power BI, można pobrać i użytkować zupełnie za darmo. Stworzone raporty można oczywiście również w tym programie przeglądać i aktualizować świeżymi danymi.

Jeśli chodzi o minusy, to stworzony raport ma postać pliku .pbix, i aby go przeglądać, należy mieć dostęp do komputera, na którym taki plik się znajduje. Tak więc w razie potrzeby nie można zajrzeć do raportu np. w trakcie podróży służbowej (chyba że zabierzemy taki raport ze sobą, ale wówczas z kolei komplikuje się kwestia odświeżania raportu).

Konieczne narzędzia w scenariuszu:

  • Power BI Desktop

Mały zespół

Mały zespół Power BI

Jeśli mamy w firmie kilka osób użytkujących raporty, to oczywiście nadal można tworzyć je w sposób taki, jak w poprzednim scenariuszu, ale doprowadzi to w krótkim czasie do chaosu, gdzie różni użytkownicy będą mieli różne wersje tego samego raportu.

Zdecydowanie lepszym pomysłem jest zakup licencji Power BI Pro, której cena w momencie pisania tego artykułu wynosi $9,99 miesięcznie za użytkownika. W takim modelu przygotowane raporty (które w dalszym ciągu tworzone są w Power BI Desktop) umieszczane są w Power BI Service – usłudze chmurowej przygotowanej specjalnie na potrzeby Power BI przez firmę Microsoft. Do takich raportów dostęp mają użytkownicy posiadający licencję Power BI – i można praktycznie dowolnie przyznawać dostępy i uprawnienia, do przeglądania i poprawiania raportów. W takim scenariuszu raporty, a co za tym idzie, dane na których są oparte, znajdują się w jednym, centralnym miejscu, i tam można je aktualizować. W ten sposób każdy kolejny raport będzie opierał się na tych samych danych, co wyeliminuje sytuacje, gdzie różni użytkownicy dysponują różnymi danymi. Jest to tzw. jedno źródło prawdy, jeśli chodzi o dane, a jeśli chodzi o architekturę, to można powiedzieć, że jest to taka quasi-hurtownia danych.

Konieczne narzędzia w scenariuszu:

  • Power BI Desktop
  • Power BI Service, licencja Pro

Duży zespół - wdrożenie Power BI

Duży zespół Power BI

W przypadku, gdzie użytkowników raportów jest kilkunastu, lub więcej, można zastanowić się nad zakupem licencji Premium per User (PPU), Premium Capacity lub wręcz Microsoft Fabric. Ale po kolei.

Licencja Premium per User, której cena w czasie pisania tego artykułu wynosi $19,99 miesięcznie za użytkownika, daje możliwości podobne jak licencja Pro, jednak przy dużo większej skali. Przykładowo, wielkość pojedynczego modelu semantycznego w przypadku licencji Pro to 1GB, w przypadku licencji Premium per User to 100GB. Ma to praktyczne znaczenie gdy danych do analizy mamy dużo, tzn miliony rekordów. W takim przypadku może się zdarzyć, że w licencji Pro, mówiąc kolokwialnie, nasze dane po prostu się nie zmieszczą.

Licencja Premium Capacity daje możliwości dokładnie takie jak PPU, jednak płacimy stałą kwotę miesięcznie bez względu na ilość użytkowników. Przy obecnej cenie licencji Premium Capacity wynoszącej ok. $5,000 miesięcznie, zakup jej ma sens dopiero kiedy mamy w firmie kilkuset użytkowników raportów.

I wreszcie Microsoft Fabric. Mówiąc w skrócie, jest to platforma analityczna, która oprócz wszystkich funkcji Power BI daje więcej możliwości w zakresie analizy danych, np. poprzez tworzenie pełnowartościowej hurtowni danych, lub analizy real-time.

Konieczne narzędzia w scenariuszu:

  • Power BI Desktop
  • Power BI Service, licencja Premium/PPU/Microsoft Fabric

Skontaktuj się z nami

Kontakt