Rachunek zysków i strat w Power BI

Prezentujemy Państwu wykonany przez nas rachunek zysków i strat w Power BI. Raport można wzbogacić o dodatkowe funkcjonalności, np. przechodzenie do szczegółów w poszczególnych pozycjach raportu, aż do poziomu pojedynczej transakcji.

Power BI to narzędzie bardzo elastyczne, tak więc poniższy raport można podłączyć do danych zarówno w plikach Excel czy csv, jak również do dowolnego systemu księgowego czy ERP. Licencje Power BI, umożliwiające umieszczenie raportu w chmurze i dostęp do niego z dowolnego miejsca na świecie, zaczynają się od $9,99 za użytkownika miesięcznie.

Oferujemy nie tylko rachunek zyskow i strat

Poza rachunkiem zysków i strat oferujemy także inne sprawozdania finansowe w Power BI, takie jak bilans, czy rachunek cashflow, jak również wszelkie inne usługi i rapoty w Power BI. Zapraszamy do kontaktu.