Raporty Power BI - Interaktywna Analiza Danych

Jak działają raporty Power BI?

Ktoś zabawnie zauważył, że Power BI to taki Excel na sterydach. I rzeczywiście trudno się nie zgodzić, że w Power BI możemy analizować dane znacznie wygodniej i skuteczniej niż w Excelu. Raport dotyczący w zasadzie dowolnego obszaru działalności firmy można sobie stworzyć w Excelu, i będzie to jak najbardziej wartościowe źródło informacji. Różnica pomiędzy Excelem a Power BI polega na tym, że z raportu stworzonego w Power BI da się "wycisnąć" znacznie więcej informacji. I to w łatwiejszy sposób.

Power BI umożliwia interakcję raportu z użytkownikiem, tzn. istotą raportów Power BI jest możliwość dynamicznego filtrowania danych. Przykładowo, jeśli raport zawiera dane o sprzedaży firmy za bieżący rok, to bez problemu możemy w nim umieścić funkcjonalności pozwalające na filtrowanie wyników wg rodzaju asortymentu, oddziału firmy, osoby sprzedawcy, wielkości zamówienia, itd. Możliwości jest nieskończenie wiele, a dostęp do tak przefiltrowanych informacji jest w zasięgu jednego-dwóch kliknięć myszki w raporcie.

Dodatkowo, istnieje możliwość równie szybkiej analizy od ogółu do szczegółu - widząc wielkość sprzedaży w danym miesiącu na wykresie słupkowym, klikamy na słupek odpowiadający danemu miesiącowi, i natychmiast widzimy szczegółowe dane dotyczące tegoż miesiąca. W taki sposób można szybko identyfikować potencjalne problemy i źródła oszczędności w firmie.

Na poniższej ilustracji przykładowy raport Power BI. W tym przypadku raport sprzedaży.

Przykładowy raport Power BI

Jak wygląda tworzenie raportu Power BI?

Niezależnie od zawartości raportu etapy jego tworzenia są na ogół podobne:

  • Pobranie danych ze źródła, którym mogą być bazy danych, systemy ERP, jak i pliki Excel czy csv.
  • Oczyszczanie i transformacja danych. W tym etapie pobrane dane podlegają weryfikacji i uzdatnieniu do dalszej analizy. Jeśli jest kilka źródeł danych, to są one łączone w celu stworzenia modelu danych.
  • Przygotowanie miar, dzięki którym będziemy mogli śledzić interesujące nas wielkości, czyli KPI (Key Peformance Indicators). Miary to po prostu wzory do wyliczania, np. rentowności sprzedaży.
  • Tworzenie wizualizacji, czyli wykresów i tabelek w raporcie. Ważne w tym etapie jest, aby w raporcie umieścić wszelkie istotne dla użytkownika końcowego informacje, i jednocześnie nie "przeładować" raportu niepotrzebnymi informacjami.
  • Udostępnienie raportu użytkownikom końcowym.

Odświeżanie raportów

Kapitalną zaletą raportów Power BI jest możliwość ich automatycznego odświeżania aktualnymi danymi. Np. w przypadku raportu monitorującego sprzedaż, jeśli raportowanie opiera się na Excelu, to każdego dnia należałoby ręcznie przygotować nowy raport. Co prawda teoretycznie istnieje możliwość zaprojektowania makr w Visual Basic, które będą pewną namiastką automatyzacji, ale to jednak nadal tylko ułamek możliwości Power BI. A właśnie w Power BI możemy zaprojektować raport w taki sposób, że on sam, codziennie o zadanej porze, pobierze sobie nowe dane i w ten sposób menedżer będzie miał zawsze dostęp do aktualnych danych.

Jakie typy wizualizacji są dostępne?

Power BI udostępnia możliwość wizualizacji danych zarówno w klasycznej formie tabelek czy macierzy, ale również szeroką gamę wykresów słupkowych, liniowych, histogramów, a także bardziej wyrafinowane drzewka decyzyjne czy mapy, na których można analizować dane.

Poniżej raport Power BI w praktyce, jest to dynamiczny rachunek zysków i strat.

Skontaktuj się z nami

Kontakt