Co to jest tabela dat w Power BI i do czego jej potrzebujemy?

Tabela dat w Power BI to specjalna tabela składająca się z listy dat oraz ewentualnie innych informacji związanych z czasem, takich jak dzień tygodnia, numer miesiąca, itd. Wykorzystujemy ją do tworzenia miar a także filtrów opartych na datach w raportach i dashboardach. Posiadanie tabeli dat jest przydatne, ponieważ pozwala łatwo porównywać dane w różnych okresach czasu i manipulować miarami opartymi na datach. Tabelę dat tworzymy przy pomocy języka DAX. Na zdjęciu poniżej kod przykładowej tabeli dat. Po utworzeniu tabeli możesz połączyć ją z innymi tabelami w swoim modelu danych, używając pola daty jako wspólnego klucza.

Dlaczego tabela dat jest ważna?

Tabela dat w Power BI jest istotna, ponieważ ułatwia organizację i analizę danych w czasie. Możesz jej użyć do filtrowania danych lub tworzenia wizualizacji z dynamicznymi okresami czasowymi, takimi jak bieżący miesiąc czy kwartał. Tabela dat umożliwia także porównywanie danych w czasie, na przykład między kolejnymi miesiącami lub latami.

Przy pracy z dużymi zestawami danych posiadanie osobnej tabeli dat ułatwia tworzenie powiązań między tabelami danych a tabelą dat, co może pomóc w optymalizacji modelu danych i zwiększeniu produktywności.

Często zdarza się, że w modelu danych mamy kilka kolumn z datami, np. w tabeli sprzedaży może być data sprzedaży, data wysyłki, data faktury. W zależności od potrzeby, możemy analizować sprzedaż w oparciu o dowolną z tych kategorii, tworząc w DAX kilka powiązań pomiędzy tabelą sprzedaży a tabelą dat (i odpowiednio włączając i wyłączając właściwe relacje).

Jak stworzyć tabelę dat w Power BI?

Tabelę dat w Power BI można stworzyć zarówno w Power Query, jak i w DAX. W tym drugim sposobie wykorzystać możemy CALENDAR i CALENDARAUTO - dwie funkcje DAX, których można użyć do stworzenia podstawowej tabeli dat od zera. Obydwie metody zwracają tabelę z pojedynczą kolumną „Date” i listą wartości dat. Podczas gdy funkcja CALENDAR przeszukuje wszystkie daty w modelu danych i automatycznie identyfikuje początkowy i końcowy rok wspomniane wewnątrz modelu, CALENDARAUTO nie wymaga ograniczeń zbioru dat.

W ArgonData świadczymy kompleksowe usługi w zakresie Power BI, zapraszamy do kontaktu.

Inne wpisy

Rachunek zyskow i strat w Power BI

Narzędzia Business Intelligence

Co to jest Power BI?

Licencje Power BI - którą wybrać?

Business Intelligence a Hurtownia Danych - co to takiego i jak są powiązane te dwa pojęcia?

Co to jest Microsoft Fabric?

Raport Power BI działa wolno? Optymalizacja raportów